Historie, een eigen geschiedenis van 5 generaties Langejan

In 1867 emigreerde de toen 27-jarige Adriaan Langejan van Sommelsdijk naar Rotterdam en vestigde zich als aannemer op de tuinderij van zijn schoonvader in het aangrenzende dorp Kralingen ter plaatse van de huidige Jericholaan. Al spoedig werd het daar te klein en bouwde hij in de Dijkstraat een vijftal panden. In een van deze panden vestigde hij zijn bedrijf en ging hij zelf wonen.

Van zijn zoons vestigde Arend een smederij, bouwde Johan aan zijn carrière bij de Bataafse AannemingsMaatschappij en kwam Jan bij zijn vader in de zaak waarmee hij de Firma J. Langejan Azn. vormde. Deze naam heeft het bedrijf tot 1967 gehouden, waarna het in verschillende werkmaatschappijen, waaronder makelaarskantoor Langejan B.V., is onderverdeeld. Als makelaar voerde de firma het beheer over beleggingspanden van anderen, bemiddelde bij transacties en taxeerde onroerende goederen.

Op 10 mei 1940 werden alle nog door Adriaan gebouwde panden in de Dijkstraat vernietigd door het bombardement en de daaropvolgende grote stadsbrand. Het kantoor van vader Jan en zoon Karel werd daarna gevestigd in een pand aan de Vredehofweg. Karel maakte na het overlijden in 1949 van zijn vader als makelaar van Kralingse herenhuizen de tijd van de wederopbouw en het begin van de toenemende welvaart mee.

Kopers waren veelal advocaten of medisch specialisten met praktijk aan huis. Door Karel's rol bij de huisvesting van deze vrije beroepers werd deze wel "de specialist van Kralingen" genoemd. Ook buiten Kralingen stond de wereld natuurlijk niet stil. In toen nog kleine dorpjes als Capelle werden al vanaf het midden van de vijftiger jaren voor mensen met een kleinere beurs in weilanden projectjes van enkele blokken rijtjeshuizen voor de verkoop gebouwd. Ook in Hillegersberg gebeurde dit, als voorzetting van een oudere traditie. Flatgebouwen werden in afzonderlijk verkoopbare appartementen gesplitst en op de bodem van de diepste polder in Nederland ontstond een heel nieuwe woonwijk: Prins Alexander. Kortom de gehele markt voor koopwoningen groeide geweldig in omvang en dynamiek.

De volgende Langejan-generatie pakte dit op door het werkterrein te verbreden, zodat ten tijde van het 100-jarig bestaan in 1967 niet alleen bemiddeld werd bij de aan- en verkoop van bestaande panden in Kralingen, Hillegersberg en andere delen van Rotterdam: ook werden nieuwbouwprojecten in de omringende randgemeenten in opdracht van verschillende bouwondernemingen door achterkleinzoon Rob verkocht.

Vanaf het midden van de zeventiger jaren concentreert de activiteit zich weer geheel op de bemiddeling in de bestaande bouw. In 1975 wordt een pand aan de Hoflaan betrokken. In 1988 verhuist Makelaarskantoor Langejan opnieuw, nu binnen de Hoflaan, te weten van de westzijde naar de oostzijde. De markt kroop na de reactie op de sterke groei van de 2e helft van de zeventiger jaren uit het dal en begon weer te groeien. Bovendien groeide het aandeel van Langejan in de markt. Naast de traditionele makelaarsrol als bemiddelaar voor de verkoper verwierf Langejan deze jaren ook een toenemende faam als gespecialiseerd adviseur/begeleider van de zoeker/koper. En dan is er in 1997 weer een verhuizing: het kantoor aan de Hoflaan is te klein. Het huisartsenpand aan de Oudedijk 25 op de hoek van de Prinses Julianalaan biedt de ruimte en de allure, nodig voor de volgende ontwikkelingsfase tot ver in de 21e eeuw.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring