Zoeken binnen de website

Overheidsmaatregelen tegen verhuurders

29-03-2023

Recentelijk heeft de overheid veel maatregelen genomen tegen verhuurders van onroerend goed, wat heeft geleid tot een situatie waarin beleggers steeds minder mogelijkheden zien om woningen tegen marktconforme rendementen te verhuren. Hierdoor zijn er minder woningen beschikbaar voor huurders en stijgen de huurprijzen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Er moet een gebalanceerde aanpak komen waarbij de belangen van huurders en verhuurders worden meegewogen. Lees reactie NVM.

Huurwoningen van de toekomst in Nederland

De regering heeft het voorstel voor een ‘Wet betaalbare huur’ in consultatie gebracht. Hiermee krijgen middenhuurwoningen een vorm van huurprijsbescherming. Met als inzet dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het tegelijkertijd voor beleggers rendabel zou moeten blijven om in deze woningen te investeren. Daarnaast wordt de huurprijsbescherming in het lage- en middensegment dwingend hetgeen betekent dat verhuurders zich aan maximale huurprijzen moeten houden en gemeenten de bevoegdheid krijgen hierop te handhaven. NVM staat achter de beoogde doelstellingen van de wetgeving, maar ziet de cocktail aan maatregelen die nu op de vrije huursector afkomen anders uitpakken en daarmee de schaarste aan woningen voor (potentiële) huurders alleen maar toenemen. We hopen met onze reactie een constructieve bijdrage te leveren zodat de beoogde doelstellingen wél worden bereikt.

Vrije sector is van essentieel belang voor doorstroming op de Nederlandse woningmarkt

Niet alleen NVM, maar met ons vrijwel alle woningmarktexperts, zijn het erover eens dat een ruim(er) aanbod in de vrije huursector de doorstroming op de woningmarkt bevordert en de arbeidsmobiliteit vergroot. Anders dan in de sociale huursector en op de koopwoningmarkt is de gemiddelde woonduur in de vrije sector een stuk korter. Daardoor komen er relatief veel woningen vrij en beschikbaar voor mensen die tijdelijk (in de regel enkele jaren) woonruimte nodig hebben. Denk aan starters of studenten die nog geen idee hebben waar ze de komende jaren gaan werken en willen wonen, maar ook aan mensen die scheiden, expats en senioren.
Als de vrije sector echter structureel kleiner wordt – en daar zijn de eerste tekenen al van zichtbaar – is er voor de groep woningzoekenden in dit segment steeds minder perspectief. Daar komt nog bij dat de huidige huurders in de vrije sector minder prikkels hebben om te verhuizen en de Tweede Kamer mogelijk ook af wil van tijdelijke huurcontracten. Deze maatregelen hebben als onvermijdelijk gevolg dat ook de doorstroming in dit segment stokt en de Nederlandse woningmarkt nóg verder op slot gaat. Daardoor komen vele studenten en starters ‘stil’ te staan in hun woon- en arbeidscarrière, schaadt het tekort aan expats onze economie en houden senioren (grote) koopwoningen bezet.

NVM staat achter het beoogde doel van de wetgeving en faciliteert makelaars hierin

Hoewel er verschillend kan worden gedacht over de mate van excessen in de vrije huursector, is NVM van mening dat de echte ‘huisjesmelkers’ moeten worden aangepakt. We begrijpen het maatschappelijk sentiment en staan daarom achter het doel om het woningwaarderingsstelsel (WWS) door te trekken, mits de verhuur van woningen dan nog rendabel blijft. Wij sluiten ons aan bij de gedegen analyses die hierover al zijn uitgebracht . In dat kader is ook het dwingend maken van de huurprijsbescherming een logische stap. NVM-makelaars kunnen en gaan zich hieraan houden en in dat kader wordt momenteel een tool ontwikkeld zodat wij verhuurders hierin optimaal kunnen faciliteren.

Wetgeving voor de middenhuur integraal bekijken

De doelstelling van de ‘Wet betaalbare huur’ wordt behaald als het gaat om het aan banden leggen van de maximale huurprijs en het doortrekken van de huurprijs-bescherming. Echter wordt daarbij voorbij gegaan aan het rendabel houden voor beleggers om in dit segment te investeren. Dit komt omdat er naast deze wet nog een cocktail aan andere maatregelen op de middenhuur af komt en alle wetgeving niet integraal wordt bekeken. Zo hoeven de huren per 1 januari 2024 niet langer de inflatie te volgen, maar mogen ze ook gekoppeld worden aan de CAO-loonstijgingen. Vooruitlopend daarop ging de overdrachtsbelasting voor beleggers per 1 januari 2023 al omhoog naar 10,4% en zijn de fiscale regels in box 3 dusdanig aangescherpt dat investeren in huurwoningen minder aantrekkelijk en soms zelfs verliesgevend is geworden. Tel daarbij het verhuurverbod/de zelfbewoningsplicht op die gemeenten per 1 januari 2022 mogen instellen én het momenteel voorliggende wetsvoorstel om tijdelijke huurcontracten te verbieden en een leek snapt dat het investeringsklimaat daarmee daalt tot een absoluut dieptepunt.

Tegenstrijdige maatregelen

De ene regulerende maatregel is nog niet eens in werking getreden of de volgende wordt alweer geïntroduceerd. Met als gevolg dat wetgeving in de middenhuur niet integraal en zorgvuldig wordt bekeken en sommige maatregelen zelfs tegenstrijdig zijn. Zo wordt enerzijds het WWS doorgetrokken waardoor huren betaalbaarder worden en er huurprijsbescherming komt (lees minder rendement voor de verhuurder), terwijl men anderzijds uitgaat van een hoger fictief rendement van liefst 6,17% in box 3.

Doorzetting huidige mix aan maatregelen lijkt sympathiek, maar is funest voor huurders

Doordat de ene na de andere maatregel wordt afgekondigd om huurders zogenaamd ‘beter te beschermen’, schiet de minister zijn doel voorbij en wordt de vrije huursector kapot gereguleerd. Weliswaar worden de huidige en mogelijk toekomstige huurders nóg beter beschermd, maar dan moet je überhaupt wel kans maken op een woning in de vrije huursector. De realiteit is dat veel huurovereenkomsten na afloop van de huurperiode worden opgezegd en de huurwoningen zo voorgoed van de huurmarkt verdwijnen. En huurwoningen die tegen de 186 punten aan zitten worden gerenoveerd waardoor ze het middensegment ontstijgen en zo indirect ook de huurprijs kan worden verhoogd. NVM-makelaars zien dit in hun dagelijkse praktijk gebeuren: veel beleggers verkopen hun bezit of zijn voornemens dit te doen. Waar honderd bezichtigingsaanvragen op de dag van aanmelding nu al eerder regel dan uitzondering zijn, wordt het aantal gegadigden alleen nog maar groter.

Waarom woningcorporaties en kopen in plaats van huren geen structurele oplossing zijn

Er gaan in de Tweede Kamer steeds meer geluiden op om woningcorporaties dan maar weer actief te laten worden in het middensegment. Zij hebben hun aandacht en investeringscapaciteit echter hard nodig voor de primaire doelgroep. Er gaat anders nog meer druk ontstaan op de voorraad corporatiewoningen, met nog langere wachtlijsten als gevolg, en nog meer prijsdruk op het resterende vrije sector huursegment. Woning-corporaties hebben de afgelopen twee jaar aangetoond dat ze de verwachtingen nu al niet kunnen waarmaken en een kwart minder woningen hebben gebouwd dan gepland . Laat staan als ze daar ook nog de verantwoordelijkheid voor het middensegment bij krijgen.
Een ander veel gehoord geluid is dat vrije sector huurwoningen die van de markt verdwijnen in de verkoop gaan en diezelfde huurders deze woningen vervolgens in het lagere koopsegment kunnen kopen. Veel huurders zijn echter blij met de flexibiliteit die een huurwoning met zich meebrengt en het argument dat je met een koopwoning ‘slapend rijk’ wordt gaat de komende jaren waarschijnlijk ook niet op.

Conclusie: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Het huidige karakter van de vrije sector huurmarkt levert een belangrijke bijdrage aan de doorstroming en daarmee het functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Dit segment moet dan ook eerder worden uitgebreid dan gemarginaliseerd en daarvoor hebben we het geld van beleggers – mits in goede banen geleid – hard nodig. Behoud deze dan ook voor de woningmarkt! NVM roept niet alleen de minister, maar ook alle Kamerleden op die de ene na de andere maatregel indienen om ‘huurders beter te beschermen’, om wetgeving voor de vrije huursector integraal te bekijken. Niet herverdelen, maar het bijbouwen van woningen is uiteindelijk de enige échte oplossing om de schaarste op de woningmarkt aan te pakken. Als NVM hopen wij dat de Tweede Kamer het eensgezinde, duidelijke signaal vanuit de markt serieus neemt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Meer informatie

In bovenstaande reactie is de inbreng van diverse leden meegenomen en is een vervolg op onze eerdere dringende oproep aan de minister (Stortvloed regelgeving middenhuur brengt doorstroming in gevaar) en gesprekken die we in Den Haag hierover al hebben gevoerd. Uiteraard gaan we n.a.v. onze inbreng hierover graag verder met de politiek in gesprek.

Veelgestelde vragen (ver)kopen van je huis makelaar Rotterdam
Heb je hier nog vragen over?
We staan voor je klaar!
Stuur ons eenvoudig een berichtje, dan nemen we contact met je op.
Wij nemen je privacy serieus, en delen je gegevens nooit met derden.

Dit vinden onze klanten

Prima contact. Makelaar luisterde erg goed naar onze wensen en bracht zelf zeer waardevolle kennis op diverse terreinen in die van groot belang was bij de verkoop. Ook vanuit de medewerkers op het kantoor snelle en duidelijke service wanneer dat nodig was.

Een funda gebruiker

Wij hebben makelaar Langejan een zoekopdracht gegeven. Steeds regelmatig overzichten gekregen van aankomende te kopen huizen. Contact was prima. Geen moeite was hen teveel. Een top secretaresse als Cheryl, die steeds de communicatie op perfecte wijze onderhield. Deskundige makelaars Robert Langejan en Karel Schaedtler.

Peter Andringa

Zonder het team van Langejan was het nooit gelukt! Robert heeft passie voor het vak en is zeer betrokken en behulpzaam. In onze zoektocht stond hij naast ons, heeft hij alle nodige tips gegeven en altijd meegedacht over wat voor ons het beste is. Cheryl is onze grote heldin! Ze kwam meteen in actie en liet er geen gras over groeien, waardoor elke bezichtiging mogelijk was. Ook Richard is essentieel geweest. Met zijn inzicht heeft hij ervoor gezorgd dat wij het perfecte bod hebben gedaan. We raden Langejan van harte aan!

Jaap Jan van Senden

Fijne makelaar, duidelijk over de gang van zaken rond de verkoop. Contact verliep altijd erg soepel en prettig.

Jan Willem

Makelaar was zeer prettig in de omgang, had kennis van de markt en ging niet voor lage verkoopprijs - snelle verkoop. Prijs waarvoor hij woning in markt wilde zetten, kwam overeen met ons idee. Makelaar en het kantoor was goed bereikbaar en bezichtigingen werden in blokken ingepland, zodat je niet voortdurend kijkers over de vloer kreeg.

Yke Ten Brink

Heel eerlijk, namen de tijd, deskundig, vriendelijk. We hebben een lange zoektocht gehad, maar voelden ons nooit opgejaagd.

Een funda gebruiker

Fijn contact met Richard Couwenberg. Hij heeft een realistische schatting gemaakt van het appartement en een mooie omschrijving geschreven. Aansturing van de overige partijen zoals de fotograaf, energielabel, etc. was ook prima! Flexibel in de omgang en het appartement is snel verkocht... fijn!

Dave van Wijngaarden

Aankoopmakelaar Rotterdam Kralingen

Ervaren Makelaars: Ontdek onze uitgebreide dienstverlening

Waar mogen we jou bij helpen?

Woning verkopen

Verkopen in de huidige markt is complex, het realiseren van de beste opbrengst is uitdagend. Makelaarskantoor Langejan levert resultaten. Met ons haal jij het maximale uit je verkoop. Vraag een gratis en vrijblijvend verkoopadvies aan bij één van onze makelaars.

Woning aankopen

Koop een huis met hulp van een expert van Makelaarskantoor Langejan. Onze makelaar biedt op het juiste moment en ondersteunt je bij de aankoop, zodat je jouw nieuwe droomhuis krijgt.

Zoekopdracht woning

Op zoek naar je droomwoning? Plaats een zoekopdracht! Deel je wensen voor het ideale koophuis, en ontvang een melding bij een match. Ontvang het aanbod zodra het op de markt komt, vaak nog vóór het op Funda verschijnt.

Makelaarskantoor Langejan al 155 jaar jouw vertrouwde NVM makelaar in Kralingen en de regio Rotterdam. Sinds 1867 begeleiden wij bij de aan- en verkoop van de mooiste woningen.

Contact

Makelaarskantoor Langejan
Oudedijk 25
3062 AC Rotterdam

010 – 272 00 00
info@langejan.com

BTW: NL8048.86.969.B01
KvK: 24126812

Nieuwsbrief

© 2015-2024 Makelaarskantoor Langejan