Zoeken binnen de website

De onderzoeksplicht bij het kopen van een huis: Wat je moet weten

02-01-2023

Als je een woning wilt kopen, is het belangrijk om te weten dat je als koper een onderzoeksplicht hebt. Kort gezegd: Alles wat je zelf kunt onderzoeken is jouw verantwoordelijkheid en de verkoper hoeft hier niets over mee te delen. In dit blog leggen we uit wat de onderzoeksplicht inhoudt en geven we voorbeelden van onderzoeksmogelijkheden voor kopers. De onderzoeksplicht is veelomvattend en dit artikel is alleen een goede richtlijn om die uit te voeren, maar zeker niet uitputtend.

Ontdek de essentiële stappen van de onderzoeksplicht bij kopen van een woning. Laat je begeleiden

Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

De onderzoeksplicht houdt in dat de koper zowel de bouwkundige als de juridische staat van een woning moet onderzoeken. Dit betekent dat alle informatie die publiek beschikbaar is, de koper geacht wordt zelf te vinden en te onderzoeken. Verkoper noch de makelaar is verantwoordelijk voor de correctheid of compleetheid van de gegeven informatie. Koper is en blijft 100% zelfstandig verantwoordelijk voor zijn onderzoeksplicht.

 Voorbeelden van onderzoeksmogelijkheden voor kopers

Een niet uitputtende opsomming van zaken die de koper so-wie-so geacht wordt te doen en welke risico's dus bij hem liggen.

Bevat het digitale dossier bijzonderheden?

Het digitale dossier van een woning bevat belangrijke informatie zoals het eigendomsbewijs, de kadastrale kaart en de lijst van zaken. Bestudeer dit dossier zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele bijzonderheden of verplichtingen die bij de woning horen.

Zijn er erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheden zijn lasten waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard, zoals een recht van overpad. Controleer of er erfdienstbaarheden op de woning rusten, aangezien deze invloed kunnen hebben op uw gebruik van het perceel en de relatie met uw buren.

Zijn er kwalitatieve verplichtingen?

Kwalitatieve verplichtingen zijn verplichtingen die u als woningeigenaar moet dulden, bijvoorbeeld als er kabels door uw perceel lopen. Informeer naar eventuele kwalitatieve verplichtingen bij het Kadaster of vraag de verkoper om meer informatie.

Is er een kettingbeding?

Een kettingbeding is een verplichting om iets te doen, zoals het onderhouden van de voortuin. Deze verplichting wordt vastgelegd in de koopovereenkomst en gaat over op de volgende eigenaar. Informeer bij de notaris naar eventuele kettingbedingen die op de woning rusten.

Wat is de staat van de woning?

Controleer de bouwkundige staat van de woning door te letten op sporen van lekkage, de staat van kozijnen en houtwerk. Overweeg om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren als u twijfelt over de staat van de woning.

Zijn er verkoopregulerende bepalingen?

Verkoopregulerende bepalingen, zoals een anti-speculatiebeding, kunnen invloed hebben op uw mogelijkheden om de woning in de toekomst te verkopen. Controleer of er verkoopregulerende bepalingen op de woning rusten en wat de gevolgen hiervan zijn.

Wat zegt het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan bevat informatie over de toegestane bouw- en gebruiksmogelijkheden van de woning en de omgeving. Controleer het bestemmingsplan om te weten of er bijvoorbeeld bouwplannen zijn in de wijk waar de woning staat.

Is er risico op funderingsproblemen?

Funderingsproblemen kunnen leiden tot hoge kosten en beperkingen in het gebruik van de woning. Controleer of er risico is op funderingsproblemen door bijvoorbeeld de Funderingskaart voor professionals te raadplegen.

Invasieve planten en de impact op uw tuin

Invasieve planten zijn soorten die van nature niet in een bepaald gebied voorkomen en zich snel verspreiden, waardoor ze inheemse plantensoorten kunnen verdringen en de biodiversiteit kunnen aantasten. Voorbeelden van invasieve planten zijn de Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw. Deze planten kunnen niet alleen schadelijk zijn voor het lokale ecosysteem, maar ook voor de structuur van uw tuin en woning.

Heeft de gemeente voorkeursrecht?

Als de gemeente een voorkeursrecht heeft op de woning, moet u het huis eerst aanbieden aan de gemeente bij verkoop. Informeer bij de gemeente of de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing is op uw huis.

Is er bodemverontreiniging?

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op uw gezondheid en de waarde van de woning. Raadpleeg www.bodemloket.nl om te onderzoeken of de woning op verontreinigde grond staat en informeer bij de gemeente naar eventuele aanwezige loodresten in de bodem.

Bekijk de inschatting van de hoeveelheid lood in de bodem van je tuin

De gemeente Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid lood in de bodem. Raadpleeg www.letoplood.rotterdam.nl om te controleren of er lood aanwezig is in de tuin van uw nieuwe woning en volg de adviezen op de website over hoe om te gaan met de aanwezigheid van lood in uw tuin.

Is een verbouwing vergunningsplichtig?

Als u van plan bent om te verbouwen, controleer dan of er een vergunning nodig is. Ga naar www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-bouwen/ om te onderzoeken welke vergunningen vereist zijn voor uw verbouwplannen en lees de brochures van de overheid voor meer informatie.

Is kamerverhuur toegestaan?

Als u overweegt om kamers te verhuren, informeer dan bij de gemeente Rotterdam naar de regels en vergunningen rondom kamerverhuur via www.rotterdam.nl/loket/vergunning-kamerverhuur/.

Wat is er mogelijk in de meest recente huisvestingsverordening Rotterdam?

De huisvestingsverordening bevat regels omtrent toegang tot de woningmarkt en samenstelling van de woningvoorraad, zoals regels voor kamerbewoning, verhuurdersvergunningen en woningvorming. Controleer de meest recente huisvestingsverordening om op de hoogte te zijn van de geldende regels en verwachte wijzigingen.

Welk energielabel heeft de woning?

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Controleer het definitieve energielabel op www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ en raadpleeg www.Verbeterjehuis.nl voor advies over het verduurzamen van de woning.

Heeft de woning een monumentale status?

Een monumentale status, zoals een beschermd stadsgezicht, gemeentelijk monument of rijksmonument, kan invloed hebben op uw verbouw- en onderhoudsmogelijkheden. Informeer naar de monumentale status van de woning op www.rotterdam.nl/wonen-leven/monumenten/ en bekijk de specifieke regels die hiervoor gelden.

Waarom is de onderzoeksplicht belangrijk?

De onderzoeksplicht is belangrijk omdat het de koper helpt om een weloverwogen beslissing te nemen bij de aankoop van een woning. Door het uitvoeren van de onderzoeken kan de koper eventuele verborgen gebreken, juridische beperkingen en andere belangrijke zaken ontdekken die invloed kunnen hebben op de waarde van de woning of het woongenot.

 Tips voor het uitvoeren van de onderzoeksplicht

  • Begin vroeg met het uitvoeren van onderzoeken, zodat u voldoende tijd heeft om alle benodigde informatie te verzamelen.
  • Schakel eventueel een expert in om u te helpen bij het uitvoeren van bepaalde onderzoeken, zoals een bouwtechnische keuring of juridische controle.
  • Wees kritisch en stel vragen aan de verkoper of makelaar als u onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tegenkomt tijdens uw onderzoek.

Conclusie

De onderzoeksplicht is een essentieel onderdeel van het aankoopproces van een woning. Het zorgt ervoor dat u als koper goed geïnformeerd bent over de staat van de woning en eventuele

De rol van de aankoopmakelaar bij onderzoeksplicht van de koper

Een aankoopmakelaar kan u begeleiden bij het gehele aankoopproces, waaronder het uitvoeren van uw onderzoeksplicht. Door hun expertise en ervaring kunnen zij u helpen bij het stellen van de juiste vragen, het interpreteren van documenten en het achterhalen van relevante informatie. Zo kunt u met vertrouwen een weloverwogen beslissing nemen bij het kopen van een woning.

Neem een aankoopmakelaar in de arm

Bij het kopen van een woning is het cruciaal om grondig onderzoek te doen en op de hoogte te zijn van alle relevante zaken die van invloed kunnen zijn op uw woongenot en de waarde van de woning. Een aankoopmakelaar kan u tijd, moeite en stress besparen door u te begeleiden bij het uitvoeren van uw onderzoeksplicht en het maken van de juiste keuzes.

Overweeg daarom het inschakelen van een aankoopmakelaar om er zeker van te zijn dat u een goed geïnformeerde en weloverwogen beslissing neemt bij de aankoop van uw droomhuis. Neem vandaag nog contact op met onze ervaren aankoopmakelaars en ontdek hoe zij u kunnen ondersteunen bij het vinden en kopen van de perfecte woning.

Makelaarskantoor Langejan is al 155 jaar een vertrouwde naam in Kralingen en de regio Rotterdam. Sinds 1867 begeleiden wij bij de aan- en verkoop van de mooiste woningen.

Contact

Makelaarskantoor Langejan
Oudedijk 25
3062 AC Rotterdam

010 – 272 00 00
info@langejan.com

BTW: NL8048.86.969.B01
KvK: 24126812

Nieuwsbrief

© 2015-2023 Makelaarskantoor Langejan