Mijn favorieten

Waardering Onroerende Zaken, WOZ

Jaarlijks maakt de gemeente bekend welke waarde uw woning in het kader van de wet WOZ heeft. De gemeente maakt hierbij gebruik van WOZ gecertificeerde taxateurs die alle woningen in een gemeente waarderen. Nadat de WOZ waarde aan u bekend gemaakt is heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde. 

Wij gebruiken hiervoor de onderstaande stappen.
 
Opvragen taxatieverslag Stuur een email naar info@langejan.com dan krijgt u van ons een email met instructies voor het opvragen van het taxatieverslag bij de gemeente.
Aanleveren Als u het taxatieverslag ontvangen heeft, krijgen wij graag per email de volgende zaken van u:

- Uw burgerservicenummer
- Uw naam
- Uw adresgegevens
- Telefoonnummer 
- Uw WOZ aanslag 2014
- Taxatieverslag WOZ
- Indien aanwezig een plattegrond of een oud taxatierapport van de woning.
- Redenen waarom volgens u de WOZ waarde te hoog is vastgesteld (zo mogelijk vergezeld van een foto).
 
Vrijblijvend vooronderzoek Om de kosten van ons advies te beperken doen wij op kantoor vooronderzoek. Dit doen wij geheel vrijblijvend met de informatie die wij van u krijgen. Het is daarom van belang de stukken zo volledig mogelijk aan te leveren.
Afspraak bij u thuis Als wij de gegevens bestudeerd hebben, nemen wij contact met u op. Als wij geen kans zien om de WOZ waarde te verlagen dan vertellen wij u de reden daarvan.
 
Zien wij een kans om de waarde te verlagen, dan maken wij mogelijk een afspraak met u om uw woning te bezichtigen.  De kosten van dit bezoek bedragen € 50,--
 
Opstellen WOZ advies Wij stellen het WOZ advies op.
Toezenden WOZ advies U krijgt van ons het WOZ advies alsmede een sjabloon voor een begeleidend schrijven toegezonden. U dient zelf uw bezwaar in.

U ontvangt tevens een factuur van € 250,-- voor het opstellen van het bezwaar. Dit bedrag krijgt u terug van de gemeente als het bezwaar gehonoreerd wordt. Indien uw bezwaar wordt afgewezen, dan zenden wij u een creditfactuur en storten wij het bedrag terug.
 
Wachten Het beantwoorden van uw bezwaar door de gemeente duurt soms bijna een jaar.

Houdt u er rekening mee dat bezwaren binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag binnen dienen te zijn bij de gemeente.