Waardering Onroerende Zaken, WOZ

Jaarlijks maakt de gemeente bekend welke waarde uw woning in het kader van de wet WOZ heeft. De gemeente maakt hierbij gebruik van WOZ gecertificeerde taxateurs die alle woningen in een gemeente waarderen. Nadat de WOZ waarde aan u bekend gemaakt is heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde. 

De WOZ waarde van uw woning wordt gebruikt voor verschillende belastingen. De waarde van huizen is sterk opgelopen dus de gekoppelde belastingen lopen ook hard op.
Huiseigenaren met een WOZ waarde boven de € 1.090.000,-- moeten 2,35 % van dat deel bijtellen bij hun inkomen. Gezien de stijgende huizenprijzen wordt dit deel steeds hoger.

Tot nu toe was de bijtelling bij het inkomen NIHIL als je geen of nauwelijks hypotheek hebt, de komende 30 jaar wordt dat voordeel stap voor stap afgeschaft. Kortom, zeker bij dure woningen is het nuttig om te checken of de WOZ waarde niet te hoog is vastgesteld.

Stappenplan voor onderzoek bezwaar WOZ (in Rotterdam)
 
Stap 1 Is de waardestijging t.o.v. vorig jaar te hoog?
Een stijging van de WOZ waarde op zich is geen grond voor bezwaar tegen de waarde.
Veel woningeigenaren hebben echter niet in de gaten dat de prijsstijging in 2019 enorm geweest is. Dus het is nuttig om te kijken of de stijging van de waarde binnen de generieke marktstijging valt.
In Rotterdam lopen de prijsstijgingen per gebied flink uiteen. Voor het gebied Rotterdam boven de Maas gelden de volgende generieke prijswijzigingen:


 
Stap 2 Zoek met DigId het taxatieverslag op
In een WOZ-taxatieverslag kunt u zien welke gegevens zijn gebruikt bij de vaststelling van de WOZ waarde. In het taxatieverslag kunt u de gegevens van uw eigen onroerende zaak terugvinden, maar ook van onroerende zaken waarmee is vergeleken.
U kunt het taxatieverslag, waarin de WOZ waardebepaling staat, online bekijken of schriftelijk aanvragen.
Heeft u de WOZ beschikking gekregen? Bekijkt u dan het taxatieverslag online met uw Digid (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

 
Stap 3 Controleer de gegevens van de aanslag/taxatierapport
Kloppen de gegevens? Als bijvoorbeeld de woonoppervlakte anders is dan is dat reden voor bezwaar.
Zijn de door de gemeente gekozen vergelijkingsobjecten inderdaad vergelijkbaar?
Klopt de waarde die door de gemeente toegekend is?
 
Stap 4 Gebruik de tool “Wat is mijn huis waard”
Maak met de tool hieronder zelf een waardebepaling. Schijf de gegevens op van de woningen die u gekozen heeft als zijnde  “vergelijkbaar” qua perceelgrootte,  woonoppervlakte, adres.
Als de waarde klopt met de WOZ waarde is de kans op succesvol bezwaar klein.
Belangrijk om te weten: Bij het bepalen van de WOZ waarde gaat de gemeente uit van “Eigen grond” en wordt erfpacht bijvoorbeeld genegeerd.
 
Keuze Vraag ons om een WOZ waardering van uw woning in Rotterdam
Stuur hiervoor de WOZ aanslag, het WOZ taxatieverslag, de in de tool gevonden vergelijkingsobjecten, indien aanwezig een plattegrond of een oud taxatierapport van de woning en de redenen waarom volgens u de WOZ waarde te hoog is vastgesteld (zo mogelijk vergezeld van een foto) naar info@langejan.com
Wij nemen contact met u op om een eventuele afspraak ter plaatse te maken en leveren een WOZ waarderingsrapport en een bezwaarbrief die u kunt insturen.
De kosten hiervoor zijn € 300,-- ex btw. Bij een succesvol bezwaar zal de gemeente u deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden.
 
Keuze Zelf bezwaar maken.
Een WOZ bezwaar dient 3 vergelijkingsobjecten te bevatten, bij voorkeur verkocht in de periode 1-7-2018 tot 1-7-2019 met een transactieprijs, beschrijving van de verschillen met uw woning en de door u hierop voorgestelde WOZ waarde van uw huis.
Stuur het WOZ bezwaar op. Voor de gemeente Rotterdam gelden de volgende gegevens.
Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam
Vermeld hierin:
•             het aanslagnummer
•             het adres van de woning
•             uw (bedrijfs)naam
•             uw geboortedatum (burgers)
•             uw burgerservicenummer (burgers) / KvK-nummer (bedrijven)Houdt u er rekening mee dat bezwaren binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag binnen dienen te zijn bij de gemeente.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring